Kinsmen Kids Bingo Schedule:

Date: May 4 (Bingo Team 3)
Table: Thom / Lian
Kids: Pat / Lian / Robbie / Wallie / Christian / Steph
Date: May 11 (Bingo Team 4)
Table: Pat / Adam
Kids: Pat / Lian / Holly / Bree / Eryn / Haley / Faith
Date: May 18 (Bingo Team 1)
Table: Adam / Hugh
Kids: Pat / Lian / Robbie / Wallie / Christian / Steph
Date: May 25 (Bingo Team 2)
Table: Hugh / Thom
Kids: Pat / Lian / Chris / Holly / Bree / Eryn / Haley
Date: June 1 (Bingo Team 3)
Table: Adam / Thom
Kids: Pat / Lian / Faith / Chris / Robbie / Wallie
Date: June 8 (Bingo Team 4)
Table: Lian / Hugh
Kids: Pat / Lian / Christian / Steph / Holly
Date: June 15 (Bingo Team 1)
Table: Pat / Thom
Kids: Pat / Lian / Bree / Eryn / Haley / Faith
Date: June 22 (Bingo Team 2)
Table: Pat / Adam
Kids: Pat / Lian / Chris / Robbie / Wallie
Date: June 29 (Bingo Team 3)
Table: Adam / Hugh
Kids: Pat / Lian / Christian / Steph / Holly / Bree / Eryn